top of page

Oefenopdrachten PW - Onderwijsassistent - serie 2016

 • 0-Werken met de oefenopdrachten PW
 • PW-B-K1-W1 (C)01 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • PW-B-K1-W2 (C)02 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • PW-B1-K1-W3 (C)03 Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten
 • PW-B-K1-W4 (C)04 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
 • PW-B1-K1-W5 (C)05 Stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten
 • PW-B1-K1-W6 (C)06 Ondersteunt bij verzorgende taken
 • PW-B1-K1-W7 (C)07 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • PW-B1-K1-W8 (C)08 Evalueert de werkzaamheden
 • PW-B1-K2-W1 (C)09 Werkt aan de eigen deskundigheid
 • PW-B-K2-W2 (C)10 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • PW-OA-P3-K1-W1 (C)11 Bereidt de uitvoering van lesactiviteiten voor
 • PW-OA-P3-K1-W2 (C)12 Voert lesactiviteiten uit
 • PW-OA-P3-K1-W3 (C)13 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte lesactiviteiten aan
 • PW-OA-P3-K2-W1 (C)14 Voert voorwaardelijke werkzaamheden uit ten behoeve van het lesprogramma
 • PW-OA-P3-K2-W2 (C)15 Voert administratieve taken uit
 • PW-OA-P3-K2-W3 (C)16 Houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen
 • PW-OA-P3-K2-W4 (C)17 Voert coördinerende taken binnen school uit

Pedagogisch werk

Crebo KD: 23183
Crebo Kwalificatie: 25485

Afbeelding product.png
bottom of page