top of page

K1270 - Werken met baby's - serie 2022

In de kinderopvang is de wet IKK van kracht. In deze wet zijn maatregelen opgenomen om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren, onder andere een scholingseis voor de pedagogisch medewerkers die met baby’s werken. Daarmee wordt erkend dat het begeleiden en verzorgen van baby’s een vak apart is. Iedereen die met baby’s werkt, moet vanaf 1 januari 2025 kunnen aantonen te voldoen aan de beroepsvereisten voor het werken met baby’s. Deze beroepsvereisten zijn verwerkt in de kwalificaties Pedagogisch medewerker kinderopvang en Gespecialiseerd pedagogisch medewerker uit het kwalificatiedossier Pedagogisch werk, gewijzigd 2021, en in dit keuzedeel. Met dit keuzedeel kunnen studenten Pedagogisch werk uit een eerder cohort of een andere opleiding aantonen dat ze voldoen aan de beroepsvereisten voor werken met 0-jarigen.

De drie aspecten pedagogiek, ontwikkeling en zorg gericht op baby’s (leeftijdscategorie van 0 tot 2 jaar) komen aan de orde in het keuzedeel. Baby’s hebben een specifieke begeleiding nodig op het gebied van non- en preverbaal communiceren, lichaamsverzorging en ontwikkelingsgerichte activiteiten. Dit keuzedeel bevat vakkennis en vaardigheden op het gebied van de drie bovenstaande onderdelen.

Keuzedelen

Afbeelding product.png
bottom of page