top of page

K1207 - Interactief ontwerpen met BIM - serie 2021

In dit keuzedeel leren de studenten dat BIM (Bouw Informatie Model) een proces is rondom het creëren, beheren en delen van digitale informatie in de levenscyclus van een bouwwerk. Zij passen dit toe in een project waarin bouwpartners uit verschillende vakdisciplines met elkaar samenwerken, zoals bouwtechniek, installatietechniek, elektrotechniek en domotica. De studenten maken een virtueel ontwerp van een gebouw en leveren aan de opdrachtgever als eindproduct een tekenpakket en een (virtuele) 'walk through' op.

Bouw Infra, Keuzedelen

Gekoppelde kwalificaties:
25104 Middenkaderfunctionaris Bouw

Afbeelding product.png
bottom of page