top of page

K0988 - Gerontopsychiatrie - serie 2022

Certificeerbaar

Met het keuzedeel ontwikkelt de beginnend beroepsbeoefenaar (veelal) specialistische vakkennis van psychiatrische problemen en oorzaken/aanleidingen, gerontopsychiatrie, psychiatrische ziektebeelden, omgangsproblemen met psychiatrische ouderen en specifieke vaardigheden zoals observatie-, ondersteunings- en communicatiemethodieken om met psychiatrische oudere cliënten te kunnen omgaan.

Keuzedelen, Keuzedelen met certificaat

Gekoppelde kwalificaties:
25780 Begeleider maatschappelijke zorg
25746 Begeleider specifieke doelgroepen
25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg
25491 VVT
25656 Verzorgende-IG

Afbeelding product.png
bottom of page