top of page

K0927 Praktijkonderzoek - serie 2017

De beginnend beroepsbeoefenaar kan met dit keuzedeel een praktijkonderzoek opzetten en uitvoeren. Hij kan in eigen woorden formuleren wat de probleemstelling is, een plan voor het onderzoek maken en uitvoeren, onderzoekgegevens analyseren en interpreteren en de uitkomsten delen met de opdrachtgever.

Keuzedelen


Afbeelding product.png
bottom of page