top of page

K0902 - Geriatrische revalidatiezorg - serie 2016

De vergrijzing zorgt ervoor dat er meer ouderen (65+) in Nederland zullen wonen en het aandeel inwoners dat behoort tot de 80-plussers toeneemt. Door het grotere aantal ouderen zal de vraag naar zorg toenemen. Deze toename is ook te verwachten bij de geriatrische revalidatie.

GRZ is een jong vakgebied en - onder meer door het verschijnen van de Leidraad GRZ in 2013 en de overheveling van de financiering naar de Zorgverzekeringswet - volop in ontwikkeling.

Verwacht wordt dat de GRZ professional in de toekomst ook werkzaam is in de thuiszorg als cliënten korter verblijven op een
revalidatieafdeling en eerder naar huis gaan om daar de revalidatie voort te zetten.

Keuzedelen

Afbeelding product.png
bottom of page