top of page

K0898 - Ecologie voor het laboratorium vs2 - serie 2018

Dit keuzedeel biedt de beginnend beroepsbeoefenaar specialistische kennis en vaardigheden omtrent ecologie die ze kunnen toepassen binnen diverse contexten. Na het volgen van dit keuzedeel heeft de beginnend beroepsbeoefenaar meer inzichten en vaardigheden in het herkennen van (a)biotische factoren, in het beschrijven van de dynamiek van ecosystemen, levensgemeenschappen en populaties en wat de oorzaken en gevolgen zijn van verstoring.

Keuzedelen, Laboratoriumtechniek

Gekoppelde kwalificaties:
25045 Biologisch medisch analist
25046 Chemisch-fysisch analist

Afbeelding product.png
bottom of page