top of page

K0879 - Specialist Leesbevordering 0 tot 12 jaar - serie 2022

In het keuzedeel Specialist leesbevordering 0 tot 12 jaar komt het volgende aan de orde: ondersteunen bij de ontwikkeling van het leesbevorderingsbeleid, realiseren van randvoorwaarden, maken van activiteitenplannen en uitvoeren van projecten voor leesbevordering. Ook leert de beginnend beroepsbeoefenaar om de monitor (een leerlingsvolgsysteem voor leesbevordering) af te nemen en de resultaten te vertalen in beleid en activiteiten. Via het keuzedeel wordt specialistische kennis aangeboden over (voor)lezen met verschillende leeftijdsgroepen, het belang van (voor)lezen, bevorderen van leesplezier (ook voor kinderen met leesproblemen) en vormgeven van ouderparticipatie bij (voor)leesactiviteiten. De beginnend beroepsbeoefenaar leert kinderen, collega's en ouders bij (voor)leesactiviteiten te enthousiasmeren, adviseren en begeleiden.

Keuzedelen, Keuzedelen met certificaat

Gekoppelde kwalificaties:
25484/25697 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
25485/25698 Onderwijsassistent

Afbeelding product.png
bottom of page