top of page

K0793 - BSO 4-8 jaar - serie 2021

In dit verdiepende keuzedeel ‘BSO 4 tot 8 jaar’ stimuleer je de brede ontwikkeling en het welbevinden van jonge kinderen. Je leert dat de ontwikkeling van jonge kinderen niet via een rechte lijn verloopt. Het is daarom belangrijk om goed te kunnen observeren. Het goed kunnen observeren helpt je om gemakkelijk te kunnen schakelen tussen de verschillende levensfasen (jonge kleuter, kleuter en jong schoolkind).

Naast het volgen van de ontwikkelingslijn draag je zorg voor een veilig klimaat. Het welbevinden van het kind staat voorop zodat hij kan ontdekken wie hij is. De buitenschoolse activiteiten dienen te inspireren en aantrekkelijk te zijn om het verwonderen, verkennen en het experimenteren van deze jonge kinderen te stimuleren. Verder leer je tijdens dit keuzedeel om de begeleiding af te stemmen onder andere met de leerkracht van de basisschool en/of de ouder(s).

Keuzedelen

Afbeelding product.png
bottom of page