top of page

K0745 - Assisteren bij zorg en welzijn - serie 2021

In dit keuzedeel leer je assisterende werkzaamheden uit te voeren op het gebied van wonen, huishouden en activiteiten van het dagelijks leven (ADL).  Denk hierbij aan eten, drinken, aan- en uitkleden en bewegen. Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in de woonomgeving van de cliënt*, maar ook in bijvoorbeeld een verzorgingshuis, bij begeleid wonen, in het onderwijs of in de kinderopvang. Je leert om vraaggericht ondersteunende taken uit te voeren. Daarbij heb je aandacht voor de zelfredzaamheid van de cliënt en naastbetrokkenen. Je leert rekening te houden met afspraken in het zorg- en/of ondersteuningsplan en met de mogelijkheden, wensen en gewoonten van de cliënt en naastbetrokkenen. Je leert afspraken te maken over wat de cliënt zelf doet en waarbij ondersteuning wordt geboden.

Keuzedelen

Afbeelding product.png
bottom of page