top of page

K0745 - Assisteren bij zorg en welzijn - serie 2016

Je heb aandacht voor de zelf- en samenredzaamheid van de cliënt en diens naastbetrokkenen en je werkt volgens de afspraken in het zorg- of begeleidingsplan. Je houdt rekening met de mogelijkheden, wensen, gewoonten, normen, waarden, levensbeschouwing én de culturele achtergrond van cliënten en naastbetrokkenen. Je let op de privacy van de cliënt en diens naastbetrokkenen. Je weet dat jouw manier van werken en je gedrag van invloed is op de cliënt en de naastbetrokkenen.

Keuzedelen

Afbeelding product.png
bottom of page