top of page

K0646 - Verdieping Histopathologie - serie 2016

Dit keuzedeel gaat over het voorbereiden en uitvoeren van histopathologische analyses en over het evalueren van histopathologische analyseresultaten. Onderwerpen die aan bod komen zijn: preperatieve histotechnieken, kwaliteitsborging van histopathologische analyses, immunologische technieken in histopathologie, functionele histopathologie en medisch histopathologische terminologie, specifieke toepassing van moleculairbiologische technieken in de histopathologie.

Keuzedelen, Laboratoriumtechniek

Gekoppelde kwalificaties:
25045 Biologisch medisch analist
K0646 Chemisch-fysisch analist

Afbeelding product.png
bottom of page