top of page

K0623 - Biomoleculaire identificatie - serie 2018

In dit keuzedeel doet de student specialistische kennis op over biomoleculaire identificatiemethodes. Hij leert zowel geautomatiseerde als ook handmatige analyses gericht op biomoleculaire identificatie uit te voeren. Hij leert de benodigde berekeningen rondom biomoleculaire identificatiemethodes uit te voeren. De student leert ook om de juiste technieken te kiezen en deze volgens vaststaande procedures en protocollen uit te voeren. Hij leert de verkregen resultaten te controleren aan de hand van controle samples.

Keuzedelen, Laboratoriumtechniek

Gekoppelde kwalificaties:
25045 Biologisch medisch analist
25046 Chemisch-fysisch analist

Afbeelding product.png
bottom of page