top of page

K0618 Zorg in instabiele en acute zorgsituaties - serie 2016

Certificeerbaar

In dit keuzedeel worden de vakkennis en vaardigheden van de beginnend beroepsbeoefenaar verdiept, zodat deze proactief, adequaat, kwalitatief goed en veilig kan handelen bij instabiele en acute zorgsituaties. Zij kan onder andere de volgende vaardigheden uitvoeren en hierin een proactieve houding laten zien: o.b.v. specialistische kennis, continu en op methodische wijze klinisch redeneren; adequaat reageren en handelen en daarbij diverse methodieken inzetten; de situatie kernachtig en methodisch bespreken met collega's en artsen; prioriteiten stellen en interventies delegeren; voorstellen doen voor medisch-verpleegkundige behandeling en interventies.

Keuzedelen, Keuzedelen met certificaat

Gekoppelde kwalificaties:
25655 Mbo-Verpleegkundige
25480 Mbo-Verpleegkundige GGZ, GHZ, VVT, ZH

Afbeelding product.png
bottom of page