top of page

K0618 - Zorg in instabiele en acute zorgsituaties - serie 2016

De zorgvraag van patiënten wordt in alle branches steeds complexer en de kans op complicaties groter. Steeds vaker komt 'dubbele problematiek' voor zoals hart- en vaatlijden en diabetes mellitus, plotselinge koorts, plotseling optredende benauwdheid, plotselinge verwardheid, complicaties na onderzoek of behandeling. Ook bij zorgvragers met psychiatrische problematiek of een verstandelijke beperking kan er sprake zijn van een instabiele situatie ten gevolge van pathofysiologische ontregeling.

Keuzedelen

Afbeelding product.png
bottom of page