top of page

K0616 - Verpleegkundige zorg voor kwetsbare ouderen in een kortdurende (acute) opnamesituatie - serie 2021

Mensen worden gemiddeld steeds ouder en we zien in de acute (somatische) zorg een toename van kwetsbare ouderen. Vanwege veranderende indicatiestellingen in de zorg duurt het langer voordat een oudere wordt opgenomen in de reguliere zorgverlening voor ouderen. De complexiteit van de zorgvraag in de acute (somatische) zorg neemt daardoor toe. Ook moeten oudere zorgvragers sneller dan voorheen weer naar huis. Daarom is het van belang om in de zorgsituatie de autonomie van de oudere te behouden of te versterken. In de acute opnamesituatie staan de diagnostiek en het opstarten van de behandeling centraal. Het gaat om kwetsbare ouderen die (acuut) opgenomen worden. Gezondheidsrisico's die daarbij voorkomen, kunnen zijn: stil delier, ondervoeding, valgevaar, delier, depressie.

Keuzedelen

Afbeelding product.png
bottom of page