top of page

K0611 - BSO 8-12 jaar - serie 2016

Tijdens dit verdiepende keuzedeel doe je kennis en vaardigheden op waarmee je een inspirerend, relevant en passend aanbod van buitenschoolse activiteiten kunt samenstellen. Ook draag je bewust bij aan een ‘inclusief klimaat’ (een klimaat waar iedereen zich bij voelt horen) en stimuleer je persoonlijke talenten en interesses van het kind. Je werkt mee aan het ontwikkelen van burgerschapszin en coacht de kinderen vanuit bijvoorbeeld de growth mindset.

De behoefte om als beginnend beroepsbeoefenaar een aantrekkelijk aanbod van buitenschoolse activiteiten te kunnen aanbieden aan het oude schoolkind en de pre-puber neemt steeds toe. Je bent je binnen de BSO voor de 8- tot 12-jarigen ook bewust van het dilemma tussen het kiezen voor de veiligheid van het kind en het houden van toezicht met daarnaast het bieden van vrijheid.

Keuzedelen

Afbeelding product.png
bottom of page