top of page

K0517 - Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3-4) - serie 2016

Met dit keuzedeel leert de beginnend beroepsbeoefenaar fit, veilig en gezond te werken, zodat hijzelf en anderen tijdens de gehele loopbaan minder kans lopen op een arbeidsongeval en/of fysieke of psychische gezondheidsschade. De duurzame inzetbaarheid wordt hiermee vergroot. Met de beroepsgerichte kennis en vaardigheden die aan bod komen leert de beginnend beroepsbeoefenaar om, vanuit een proactieve houding, enerzijds fysieke en anderzijds psychosociale arbeidsrisico’s die zich voordoen op het werk blijvend bewust te herkennen, erkennen en beheersen. Daarnaast komen ook het alarmeren bij en bespreekbaar maken van deze situaties en de op arbeid van invloed zijnde leefgewoontes aan bod. Het keuzedeel is generiek beschreven, zodat het voor de gekoppelde opleidingen specifiek kan worden ingevuld met de voorkomende arbeidsrisico’s.

Keuzedelen

Afbeelding product.png
bottom of page