top of page

K0502 - Verdieping beeldgebruik - serie 2016

Dit verdiepende keuzedeel richt zich op het vergroten van het referentiekader en de bewustwording van de beginnend beroepsbeoefenaar bij het gebruik van beelden. Hij verdiept zijn kennis en vaardigheden ten aanzien van de culturele en historische betekenis van beelden, trends en stijlen en legt verbanden tussen beelden. Daarnaast wordt er ingegaan op maatschappelijke vraagstukken rond beeldgebruik waaronder de beroepsethiek in de maatschappij en de hedendaagse problematiek van beeldrecht in de digitale informatie- en communicatiesamenleving.

Creatieve industrie, Keuzedelen

Gekoppelde kwalificaties:
25201/25633 Mediavormgever

Afbeelding product.png
bottom of page