top of page

K0495 - Fotografie basis - serie 2021

Met dit keuzedeel verkrijgt de beginnend beroepsbeoefenaar basiskennis en vaardigheden fotografie. In het keuzedeel komen het klaarzetten en bedienen van fotoapparatuur, eenvoudig bewerken van foto's en opslag- en bestandsbeheer aan bod. De opnames zijn gericht op registeren en documenteren van eindproducten.

Creatieve industrie, Keuzedelen

Gekoppelde kwalificaties:
25197 Allround DTP-er
25592 Allround mediamaker
25591 Mediamaker

Afbeelding product.png
bottom of page