top of page

K0467 - Voorbereiding doorstroom Analisten - serie 2016

Dit keuzedeel richt zich op beroepshouding en studiehouding met betrekking tot het reflecteren op het eigen gedrag en (beroeps)mogelijkheden, alsmede het reflecteren op resultaten in het licht van kwaliteitszorg.

Keuzedelen, Laboratoriumtechniek

Gekoppelde kwalificaties:
25044 Allround laborant

Afbeelding product.png
bottom of page