top of page

K0432 - Ervaringsdeskundigheid - serie 2018

Als Ervaringsdeskundige begeleid je een cliënt bij het herstelproces en zet je hierbij je eigen ervaringsdeskundigheid in. Je vertelt niet alleen jouw ervaring, maar je analyseert eerst jouw eigen proces: welke stappen heb je gemaakt naar herstel? Vervolgens bestudeer je theorie om te leren hoe je die stappen in kunt zetten bij de begeleiding van een cliënt. Je biedt ondersteuning bij methodische zelfhulp, het doorbreken van stigma's en het bevorderen van empowerment. Als Ervaringsdeskundige ondersteun je ook naastbetrokkenen.

Behalve het begeleiden van cliënten heb je ook een taak in de organisatie waar je werkt: je kijkt kritisch naar het beleid en doet aanbevelingen hoe de organisatie gebruik kan maken van ervaringsdeskundigheid van cliënten.

Keuzedelen

Afbeelding product.png
bottom of page