top of page

K0404 - Technisch onderwijsassistent basis - serie 2018

In het keuzedeel technisch onderwijsassistent (TOA) Basis leert de student om practica te faciliteren. De TOA Basis verricht zijn werkzaamheden op verschillende afdelingen van scholen binnen het vmbo, havo en vwo, mbo, hbo en universiteit. Hij bereidt in overleg met de docent proeven en practica voor en hij onderhoudt het practicumlokaal. Hij zet daarbij kennis in van biologie, natuurkunde en scheikunde en hij heeft kennis van stoffen, apparatuur, materialen en chemicaliën. Hij pleegt eenvoudig onderhoud en hij kan omgaan met software en randapparatuur. De TOA Basis is flexibel wanneer docenten op wisselende momenten een beroep op hem doen. Hij werkt altijd volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. Het keuzedeel TOA Basis is geschikt voor studenten die zich willen richten op het faciliteren van de practica en niet zozeer op het begeleiden van leerlingen en het assisteren in de lessituatie. De TOA richt zich op al deze werkzaamheden.

Keuzedelen, Laboratoriumtechniek

Gekoppelde kwalificaties:
25044 Allround laborant
25045 Biologisch medisch analist
25046 Chemisch-fysisch analist

Afbeelding product.png
bottom of page