top of page

K0380 - Voeding en procestechniek - serie 2016

Deze projectwijzer ‘Voeding en Procestechniek’ is geschikt als voorbereiding op het examen voor het keuzedeel K0380.  De studiebelasting van dit keuzedeel is 240 uur. Deze projectwijzer kan zowel individueel als in groepsverband worden uitgevoerd. Werk je in groepsverband, dan stemmen jullie de werkzaamheden goed af. Jullie bespreken elkaars resultaten zodat je inzicht hebt in de volledige inhoud van dit keuzedeel.

Aan de hand van deze projectwijzer ga je aan de slag in de voeding en procestechniek.

Je vertaalt de opdracht naar een werkplanning en past werkzaamheden aan onvoorziene omstandigheden aan. Je speelt tijdig in op factoren die van invloed zijn op de productkwaliteit en de voedselveiligheid. Je leert omgaan met het spanningsveld tussen werken volgens procedures en/of zorgsystemen en het gemakkelijk en snel werken.

Je ontwikkelt specialistische kennis en vaardigheden voor het bereiden en verpakken van voedsel voor menselijke en/of dierlijke consumptie en bewaakt de hygiëne-eisen waaraan deze voedingsmiddelen moeten voldoen.

Keuzedelen

Afbeelding product.png
bottom of page