top of page

K0377 - Verdieping biologie voor de Allround laborant - serie 2016

Dit keuzedeel is een verdieping op biologische kweek- en analysetechnieken en de bijbehorende theoretische achtergrond. Biologische analyses zijn analyses met levende organismen. Daarbij worden verschillende technieken gebruikt: bijvoorbeeld microbiologische technieken, DNA technieken en immunologische technieken. De invulling van het keuzedeel kan regionaal verschillen, afhankelijk van de vraag van het regionale bedrijfsleven.

Keuzedelen, Laboratoriumtechniek

Gekoppelde kwalificaties:
25044 Allround laborant

Afbeelding product.png
bottom of page