top of page

K0314 - Gekwalificeerd nanny - serie 2021

Dit keuzedeel biedt de (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker de kans om zijn of haar opleiding te verbreden en zich te kwalificeren voor de specifieke rol en taken van de nanny. De doelgroep zijn startende mbo3-4 werknemers, waar een (klein) gezin aan kan worden toevertrouwd en die zelfstandig werken. De opleiding is gebaseerd op de Engelse nanny-opleiding.

Een nanny werkt freelance als zelfstandige of sluit zich aan bij een gastouderbureau. Zij werkt stand-alone in een gezinssituatie in een particuliere woonomgeving. Zij bespreekt met ouders hun wensen en de dagelijkse gang van zaken. Ze verzorgt en begeleidt de kinderen in de gezinssituatie tijdens de dagelijkse activiteiten en levert een bijdrage aan de ontwikkeling en opvoeding van de kinderen. Daarnaast voert ze licht huishoudelijke werkzaamheden uit die gerelateerd zijn aan het verzorgen of begeleiden van de kinderen. Ze onderhoudt in voorkomende gevallen contacten met school, (sport)verenigingen en ouders van andere kinderen.

Na het volgen van dit keuzedeel kan de student een certificaat behalen.Met dit certificaat kunnen gekwalificeerde nanny's betere arbeidsvoorwaarden bedingen bij de ouders die hen willen inhuren, omdat zij duidelijk kunnen maken wat hen onderscheidt van een au-pair of een gastouder.

Keuzedelen

Afbeelding product.png
bottom of page