top of page

K0289 - Triage - serie 2016

Je achterhaalt bij fysieke en telefonische triage de toestand van de patiënt en houdt tijdens het gesprek zelf de regie, ook ten aanzien van ouders en vertegenwoordigers. Je behandelt iedere hulpvraag als een 'u1' tot het tegendeel is bewezen. Je observeert tijdens fysieke triage het gedrag en de vitale functies en controleert zo nodig de vitale functies van de patiënt tijdens de triage. Je vraagt zo nodig door op wat je hoort of ziet. Je stelt de urgentie van de hulpvraag vast. Bij twijfel overleg je met de behandelaar. Je kiest een vervolgstap en stelt de patiënt en eventuele betrokkenen op de hoogte. Je herkent emoties bij de patiënt en maakt de emoties bespreekbaar. Je grijpt in bij agressie en conflicten en roept zo nodig de hulp in van collega’s. Je sluit het gesprek af met een vangnetadvies en legt daarbij de verantwoording terug bij de patiënt.

Keuzedelen

Afbeelding product.png
bottom of page