top of page

K0287 - Eerstelijns- en ketenzorg - serie 2023

Binnen de zorg vinden continu veranderingen plaats. Denk maar eens aan de verplaatsing van zorgtaken naar de gemeenten en het langer thuis wonen van zorgvragers door nadruk op behandelingen in de thuissituatie. Door deze veranderingen wordt het samenwerken van zorgverleners in de eerstelijnszorg steeds belangrijker. Dit keuzedeel is gericht op de samenwerking en organisatie van eerstelijns- en ketenzorg.

Keuzedelen

Afbeelding product.png
bottom of page