top of page

K0233 - Ernstige meervoudige beperkingen - serie 2021

Dit keuzedeel gaat over het ondersteunen van de specifieke doelgroep cliënten met ernstige meervoudige beperkingen, ook wel afgekort als EMB-cliënten.

Ernstig meervoudig beperkte cliënten zijn bijzonder kwetsbaar en hebben een verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Er kan sprake zijn van verstandelijke, motorische, zintuiglijke beperkingen of van moeilijk verstaanbaar gedrag. De grote uitdaging is om hun gedrag en communicatie te begrijpen en je eigen manier van communiceren hierop af te stemmen. We spreken van ‘klein’ kijken. Dat wil zeggen dat je let op hele kleine veranderingen in het gedrag van de cliënt. Bijvoorbeeld of zijn hand open is of gesloten, hoe zijn stemgeluid verandert, hoe zijn mimiek verandert. Dit vraagt om zelfreflectie omdat je geen duidelijke feedback krijgt van de cliënt. Het is belangrijk om een goede samenwerking met alle betrokkenen te onderhouden omdat meerdere meningen bij kunnen dragen aan een meer objectief beeld van de cliënt. Omdat cliënten hun mening niet kenbaar kunnen maken, worden de belangen behartigd door naastbetrokkenen of een wettelijke vertegenwoordiger.

Keuzedelen

Afbeelding product.png
bottom of page