top of page

K0211 - Ondernemend gedrag, geschikt voor niveau 1 en 2 - serie 2016

Ondernemend gedrag wordt steeds belangrijker in je werk. Je werkt mee aan vernieuwingen in je organisatie. Door jouw ondernemend gedrag kan de organisatie groeien of zich verbeteren. Dit doe je natuurlijk niet alleen. Je hebt goede ideeën om het werk te verbeteren. Deze bespreek je met je leidinggevende en/of collega's. Samen kunnen jullie dan jouw ideeën uitwerken en uitvoeren.

  • Je neemt verantwoordelijkheid voor je werk.
  • Je neemt zelf het initiatief  bij veranderingen of nieuwe ideeën.
  • Je weet wat je zelf goed kan en wil.
  • Je bent creatief.
  • Je hebt een lerende houding.

Onderzoek toont aan dat ondernemend gedrag een belangrijke succesfactor is voor je carrière.

Keuzedelen

Afbeelding product.png
bottom of page