top of page

K0210 - Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit - serie 2018

Het bieden van de juiste zorg en begeleiding speelt in op verschillen tussen mensen, op hun diversiteit. Hierbij heb je ook oog voor de interculturele diversiteit. Als beginnend beroepsbeoefenaar kun je met interculturele diversiteit omgaan en laat je sensitiviteit zien voor interculturele diversiteit. Je spreekt ook collega’s en anderen hierop aan. In dit keuzedeel richt je je op interculturele diversiteit.

Keuzedelen

Afbeelding product.png
bottom of page