top of page

K0202 - Internationaal II werken in het buitenland - serie 2016

Het keuzedeel beschrijft de werkprocessen die iemand uitvoert, wanneer deze werkt in het buitenland. Deze specifieke context maakt dat er beroepsvaardigheden worden aangeleerd die niet in het dossier benoemd zijn, omdat ze gerelateerd zijn aan het land waarin deze vaardigheden worden uitgevoerd. Naast de beroepsvaardigheden wordt in dit keuzedeel ook aandacht geschonken aan interculturele intelligentie om te kunnen omgaan met onzekerheid, nieuwe situaties en andere culturen.

Keuzedelen


Afbeelding product.png
bottom of page