top of page

K0202 - Internationaal II werken in het buitenland

Tijdens het werken in het buitenland kom je in verschillende, nieuwe situaties terecht. Dit vraagt van jou steeds de vaardigheden om een nieuwe situatie in te schatten, te bepalen wat dat van je vraagt en je daarop aan te passen.

Het betreft het opbouwen van relaties, het omgaan met diversiteit en het onderzoeken van een wellicht nieuwe manier van benaderen. In veel gevallen wordt gecommuniceerd in een moderne vreemde taal (MVT) die relevant is voor het uitvoeren van de beroepstaken.

Voor het werken in het buitenland zijn communicatieve en praktische vaardigheden gecombineerd met theoretische kennis van culturele achtergronden van het gastland noodzakelijk.

Keuzedelen

Afbeelding product.png
bottom of page