top of page

K0186 - Wijkgericht werken

Wijkgericht werken is een benadering waarbij specifiek aandacht is voor werken in en met de samenleving.
Doelen van wijkgericht werken kunnen zijn:
* vergroten van maatschappelijke participatie kwetsbare burgers.
* vergroten van eigen regie
* uitbreiden van sociale netwerk
* vergroten van gevoel van eigenwaarde
* ontwikkelen van vaardigheden.

Hierbij is het belangrijk dat de beginnend beroepsbeoefenaar niet meer ‘zorgt voor’, maar ‘zorgt dat’. Dit houdt in dat zij faciliteert binnen de beschikbare middelen en voorwaarden creëert. De beginnend beroepsbeoefenaar komt bij de cliënt thuis of de cliënt bezoekt een buurtorganisatie, waarbij de cliënt  de regie heeft of waarbij het de bedoeling is dat de cliënt de regie behoudt en hierin ondersteund wordt. De beginnend beroepsbeoefenaar functioneert hierbij aanvullend op het sociale netwerk van de cliënt en werkt met de cliënt en het sociale netwerk samen op een vraaggerichte manier.

Keuzedelen

Afbeelding product.png
bottom of page