top of page

K0163 - Medisch-technisch handelen - serie 2016

De inhoud van dit keuzedeel is een verdieping en verbreding ten opzichte van het kwalificatiedossier Doktersassistent. Hieronder volgt een toelichting. In het kwalificatiedossier Doktersassistent wordt in kerntaak 2 “Handelen in het kader van de individuele gezondheidszorg” ingegaan op werkzaamheden rondom medisch-technische handelingen. In het keuzedeel is de verdieping en verbreding beschreven aan de hand van de volgende onderwerpen: - Assisteren bij kleine chirurgische operaties en/of behandelingen; - Uitvoeren van medisch-technische handelingen die nog niet in het kwalificatiedossier beschreven staan; - Verdieping van kennis van kleine chirurgische ingrepen en/of behandelingen, anatomie, fysiologie etc.

Keuzedelen

Gekoppelde kwalificaties:
25695/25473 Doktersassistent

Afbeelding product.png
bottom of page