top of page

K0157 - Intra- en transmurale zorg - serie 2016

Certificeerbaar

Dit keuzedeel is gericht op het werken in de intra- en transmurale zorg. Het gaat in dit keuzedeel om het verlenen van specialistische farmaceutische zorg in de apotheek, waaronder het leveren van een bijdrage aan opname en ontslag van patiënten en de farmaceutische begeleiding van de zorg met specialistische geneesmiddelen.

Keuzedelen, Keuzedelen met certificaat

Gekoppelde kwalificaties:
25650/25471 Apothekersassistent

Afbeelding product.png
bottom of page