top of page

K0143 - Bijzondere zorggroepen TA - serie 2016

De tandartsassistent die dit keuzedeel heeft gevolgd is in staat passende ondersteuning te bieden aan bijzondere zorggroepen. Zij gaat op een adequate manier om met patiënten uit bijzondere zorggroepen, bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, past de communicatie bij hun mogelijkheden aan, houdt rekening met de tandheelkundige risico's voor de specifieke zorggroep en besteedt aandacht aan op de patiënt gerichte preventie. Zij stelt daarbij de patiënt centraal en betrekt het netwerk. Haar kennis en kunde is van wezenlijk belang voor het slagen van de behandeling van patiënten uit bijzondere zorggroepen, en daarom een aanwinst voor de algemene tandartspraktijk.

Keuzedelen

Gekoppelde kwalificaties:
25490/25699 Tandartsassistent

Afbeelding product.png
bottom of page