top of page

K0138 - Zorgtechnologie en -innovaties - serie 2021

Certificeerbaar

In dit keuzedeel wordt aandacht besteed aan zorginnovatie en het werken met nieuwe technologische hulpmiddelen. In het keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen: - Bijdragen aan de deskundige inzet van nieuwe technologische hulpmiddelen; - Technologie toepassen op een ethisch verantwoorde manier; - Het gebruik van technologische hulpmiddelen bespreken met de cliënt; - Stabiliseren en/of verbeteren van de kwaliteit van leven; - Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen; - Multidisciplinair samenwerken m.b.t. de inzet van technologische hulpmiddelen. - Bijdragen aan zorginnovatie en onderzoek m.b.t. technologie; - Voorlichting, advies en instructie geven aan collega’s.

Keuzedelen, Keuzedelen met certificaat, Zorgtechnologie

Gekoppelde kwalificaties:
25474 Agogisch medewerker GGZ
25655 Mbo-Verpleegkundige
25480 Mbo-Verpleegkundige GGZ, GHZ, VVT, ZH
25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg
25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
25838 Persoonlijk begeleider zorgboerderij

Afbeelding product.png
bottom of page