top of page

K0137 - Zorg en technologie - serie 2021

In de huidige tijd kun je niet meer om technologische toepassingen in de zorg heen. Kwetsbare mensen blijven langer thuis wonen en in de zorginstellingen wordt steeds meer complexere zorg geleverd. Chronisch zieke cliënten worden steeds meer gestuurd richting zelfmanagement en samenredzaamheid. Technologie is daarbij onmisbaar. Voor jou als medewerker in de zorg en welzijn is het van belang dat je weet hoe om te gaan met deze nieuwe technologieën.

Keuzedelen

Afbeelding product.png
bottom of page