top of page

K0101 - Specifieke doelgroepen DA - serie 2016

Het keuzedeel omvat de benodigde verdiepende kennis en vaardigheden waardoor de beginnend beroepsbeoefenaar in staat is om specifieke preventieve zorg te bieden en passend advies te geven aan specifieke doelgroepen. Het omgaan met patiënten uit de specifieke doelgroep staat in een werkproces omschreven.

Keuzedelen

Gekoppelde kwalificaties:
25695/25473 Doktersassistent

Afbeelding product.png
bottom of page