top of page

K0066 - Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag - serie 2016

Certificeerbaar

Voor het ondersteunen van de specifieke doelgroep licht verstandelijk gehandicapten met ernstige gedragsproblemen zijn in het keuzedeel de volgende onderwerpen opgenomen: - Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag en crisissituaties bij (SG)LVB-cliënten; - Begeleiden van de (SG)LVB-cliënt bij het verbeteren van gedrag en/of consolideren van gedragsverandering; - Opbouwen en onderhouden van een netwerk rondom de (SG)LVB-cliënt; - Ondersteunen van het sociale netwerk.

Keuzedelen, Keuzedelen met certificaat

Gekoppelde kwalificaties:
25474 Agogisch medewerker GGZ
25475 Begeleider gehandicaptenzorg
25780 Begeleider maatschappelijke zorg
25476 Begeleider specifieke doelgroepen
25491 Geestelijke gezondheidszorg - Gehandicaptenzorg - Kraamzorg
25655 Mbo-Verpleegkundige
25480 Mbo-Verpleegkundige GHZ, GGZ, VVT, ZH
25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg
25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
25479 Thuisbegeleider
25491 VVT
25656 Verzorgende-IG


Afbeelding product.png
bottom of page