top of page

K0049 - Instroom pabo aardrijkskunde - serie 2016

Dit keuzedeel bevat de instroomeisen ‘aardrijkskunde’ die gelden voor toelating die tot de pabo. Het keuzedeel bereidt de student voor op de landelijke ingangstoets pabo aardrijkskunde.

Keuzedelen

Gekoppelde kwalificaties:
25484 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
25485 Onderwijsassistent

Afbeelding product.png
bottom of page