top of page

K0031 - Duurzaamheid in het beroep D

Aangezien steeds meer bedrijven duurzamer moeten en willen werken, is er vanuit de arbeidsmarkt vraag naar personen die op de hoogte zijn van het thema duurzaamheid. Dit keuzedeel draagt daaraan bij door kennis en vaardigheden bij te brengen betreffende duurzaamheid in de eigen leefwereld en de beroepspraktijk.

 

Het keuzedeel 'Duurzaamheid in het beroep D' is gericht op:

  • het formuleren van eigen persoonlijke verbetermogelijkheden op het gebied van duurzaamheid
  • het doen van onderzoek naar duurzaamheid in het bedrijf
  • het doen van een voorstel voor duurzaamheidsverbetering in het beroep
  • en het berekenen van de opbrengst daarvan.

Keuzedelen

Afbeelding product.png
bottom of page