top of page

K0009 - Bereiden en aseptisch handelen - serie 2016

Certificeerbaar

Als het gaat om bereiden is er een duidelijk onderscheid tussen het kwalificatiedossier Apothekersassistent en het keuzedeel Bereiden en aseptisch handelen. In het kwalificatiedossier Apothekersassistent wordt de kennis beschreven die apothekersassistenten moeten hebben over het bereiden van alle toedieningsvormen met als doel cliënten goed te kunnen voorlichten en adviseren aan de balie. In het keuzedeel gaat het om de daadwerkelijke uitvoering van bereiden en aseptisch handelen.

Keuzedelen, Keuzedelen met certificaat

Gekoppelde kwalificaties:
25471 Apothekersassistent

Afbeelding product.png
bottom of page