top of page

Examens + Exameneenheid PW - Pedagogisch medewerker kinderopvang - serie 2021

 • 01 (PMko) B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • 02 (PMko) B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • 03 (PMko) B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • 04 (PMko) B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 • 05 (PMko) B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • 06 (PMko) B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • 07 (PMko) B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • 08 (PMko) B1-K2-W1 Werkt aan de professionele ontwikkeling
 • 09 (PMko) B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • 10 (PMko) P1-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en het kind
 • 11 (PMko) P1-K1-W2 Stelt een activiteitenprogramma op
 • 12 (PMko) P1-K1-W3 Maakt een plan van aanpak voor de begeleiding en voert het uit
 • 13 (PMko) P1-K1-W4 Zorgt voor uitvoering van een (dag)programma
 • 14 (PMko) P1-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging
 • 15 (PMko) P1-K1-W6 Draagt zorg voor een hygiënische en gezonde omgeving

Exameneenheid: Alle examens

Pedagogisch werk

Crebo KD: 23285
Crebo Kwalificatie: 25696

Afbeelding product.png
bottom of page