top of page

Examens + Exameneenheid PW - Pedagogisch medewerker kinderopvang - serie 2020

 • 01-PMko-B1-K1-W1 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • 02-PMko-B1-K1-W2 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • 03-PMko-B1-K1-W3 Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten
 • 04-PMko-B1-K1-W4 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
 • 05-PMKo-B1-K1-W5 Stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten
 • 06-PMko-B1-K1-W6 Ondersteunt bij verzorgende taken
 • 07-PMko-B1-K1-W7 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • 08-PMko-B1-K1-W8 Evalueert de werkzaamheden
 • 09-PMko-B1-K2-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid
 • 10-PMko-B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • 11-PMko-P1-K1-W1 Voert gesprekken met de ouders/vervangende opvoeders en het kind
 • 12-PMko-P1-K1-W2 Stelt een activiteitenprogramma op
 • 13-PMko-P1-K1-W3 Maakt een plan van aanpak voor de begeleiding
 • 14-PMko-P1-K1-W4 Zorgt voor de uitvoering van een dagprogramma
 • 15-PMko-P1-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging
 • 16-PMko-P1-K1-W6 Draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden

Exameneenheid: Alle examens

Pedagogisch werk

Crebo KD: 23241
Crebo Kwalificatie: 25603

Afbeelding product.png
bottom of page