top of page

Examens + Exameneenheid PW - Onderwijsassistent - serie 2021

 • 01 (OA) B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • 02 (OA) B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • 03 (OA) B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • 04 (OA) B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 • 05 (OA) B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • 06 (OA) B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • 07 (OA) B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • 08 (OA) B1-K2-W1 Werkt aan de professionele ontwikkeling
 • 09 (OA) B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • 10 (OA) P3-K1-W1 Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een plan voor de begeleiding
 • 11 (OA) P3-K1-W2 Bereidt de uitvoering van leeractiviteiten voor
 • 12 (OA) P3-K1-W3 Voert leeractiviteiten uit
 • 13 (OA) P3-K1-W4 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte leeractiviteiten aan
 • 14 (OA) P3-K1-W5 Biedt ondersteuning gericht op zelfredzaamheid
 • 15 (OA) P3-K1-W6 Voert praktische werkzaamheden uit
 • 16 (OA) P3-K2-W1 Houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen
 • 17 (OA) P3-K2-W2 Organiseert (mede) organisatiebrede activiteiten

Exameneenheid: alle examens

Pedagogisch werk

Crebo KD: 23285
Crebo Kwalificatie: 25698

Afbeelding product.png
bottom of page