top of page

Examens + Exameneenheden Praktijkopleider - serie 2016

 • 0 Servicedocument examens PO
 • 01 PO - Inventariseert ggevens voor het BPV beleidsplan (B1K1W1)
 • 02 PO - Levert gegevens en adviezen aan voor het ontwikkelen van een BPV beleidsplan (B1K1W2)
 • 03 PO - Coördineert en bewaakt examinering en beoordeling in de BPV (B1K1W3)
 • 04 PO - Coördineert en bewaakt de uitvoering van het BPV beleidsplan (B1K1W4)
 • 05 PO - Werkt samen en stemt af met onderwijsinstellingen (B1K1W5)
 • 06 PO - Draagt bij aan selectie en aanname van studenten (B1K2W1)
 • 07 PO - Regelt de introductieperiode van een student in de BPV (B1K2W2)
 • 08 PO - Ondersteunt de student bij het opstellen van zijn individuele leerplan (B1K2W3)
 • 09 PO - Ondersteunt en bewaakt het leertraject van een student (B1K2W4)
 • 10 PO - Draagt bij aan examinering en beoordelings van een student in de BPV (B1K2W5)
 • 11 PO - Evalueert de uitgevoerde werkzaamheden in de BPV (B1K2W6)
 • 12 PO - Bevordert een op-maat-werkbegeleiding (B1K3W1)
 • 13 PO - Zorgt voor een verdeling van de BPV-taken onder werkbegeleiders (B1K3W2)
 • 14 PO - Instrueert werkbegeleiders in coaching-, beoordelings- en begeleidingsmethodieken (B1K3W3)
 • 15 PO - Coacht werkbegeleiders in hun begeleidingsvaardigheden (B1K3W4)
 • 16 PO - Werkt aan deskundigheidsbevordering (B1K4W1)
 • 17 PO - Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg (B1K4W2)

 

Exameneenheden

 • Exameneenheid A - Assessor: B1-K2-W1, B1-K2-W2, B1-K2-W3, B1-K2-W4, B1-K2-W6
 • Exameneenheid B - Examinator: B1-K2-W5, B1-K4-W1, B1-K4-W2
 • Exameneenheid C - Organiseren, coördineren en bewaken van het opleidingstraject: B1-K1-W1 t/m B1-K1-W5
 • Exameneenheid D - Scheppen van randvoorwaarden zodat werkbegeleiders BPV-taken kunnen uitvoeren: B1-K3-W1 t/m B1-K3-W4

Praktijkopleider

Crebo KD: 23184
Crebo Kwalificatie: 25487

Afbeelding product.png
bottom of page