top of page

Examens + Exameneenheden - Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) - Serie 2018

Examens - Serie 2018

 • 0 Servicedocument examens VP-VVT - serie 2018
 • VP-VVT-B1-K1-W1 Neemt een anamnese af en stelt een verpleegkundige diagnose
 • VP-VVT-B1-K1-W2 Onderkent dreigende of bestaande gezondheidsproblemen
 • VP-VVT-B1-K1-W3 Stelt een verpleegplan op
 • VP-VVT-B1-K1-W4 Biedt persoonlijke verzorging en monitort welbevinden
 • VP-VVT-B1-K1-W5 Voert verpleegtechnische handelingen uit
 • VP-VVT-B1-K1-W6 Begeleidt een zorgvrager
 • VP-VVT-B1-K1-W7 Geeft voorlichting, advies en instructie
 • VP-VVT-B1-K1-W8 Reageert op onvoorziene en crisissituaties
 • VP-VVT-B1-K1-W9 Coördineert de zorgverlening van individuele zorgvragers
 • VP-VVT-B1-K1-W10 Evalueert en legt de verpleegkundige zorg vast
 • VP-VVT-B1-K2-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid
 • VP-VVT-B1-K2-W2 Werkt samen met andere beroepsgroepen in de zorg
 • VP-VVT-B1-K2-W3 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • VP-VVT-B1-K2-W4 Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers
 • VP-VVT-P2-K1-W1 Biedt ondersteuning gericht op zelf- en samenredzaamheid
 • VP-VVT-P2-K1-W2 Werkt verbindend samen met naastbetrokkenen en andere zorgverleners
 • VP-VVT-P2-K1-W3 Biedt zorg in de thuissituatie

 

Exameneenheden

 • VP VVT Exameneenheid A (B1-K1-W1 t/m B1-K1-W4, B1-K1-W9 en B1-K1-W10)
 • VP VVT Exameneenheid B (B1-K1-W5) VP VVT Exameneenheid C (B1-K1-W8)
 • VP VVT Exameneenheid D (B1-K2-W1, B1-K2-W3) VP
 • VVT Exameneenheid E (B1-K1-W6, P2-K1-W1, P2-K1-W3)
 • VP VVT Exameneenheid F (B1-K2-W2, B1-K2-W4, P2-K1-W2)

MBO Verpleegkundige

Crebo KD: 23182
Crebo Kwalificatie: 25480

Afbeelding product.png
bottom of page