top of page

Exameneenheden Persoonlijk begeleider zorgboerderij - serie 2021

Exameneenheden per werkproces

01 Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging

02 Ondersteunt de cliënten bij dagbesteding

03 Reageert op onvoorziene en crisissituaties

04 Stemt de werkzaamheden af

05 Werkt aan de eigen deskundigheid

06 Werkt aan bevordere en bewaken van kwaliteitszorg

07 Stelt het ondersteuningsplan op

08 Ondersteunt cliënt/naastbetrokkenen bij het voeren van de regie

09 Ondersteunt de cliënt bij het leggen en onderhouden van contacten en betrekt naastbetrokkenen

10 Voert beheertaken uit

11 Voert coördinerende taken uit

12 Begeleidt de cliënt bij het versterken van de eigen kracht

13 Voert dieren

14 Verzorgt dieren

15 Onderhoudt leef- en werkomgeving

16 Instrueert en/of adviseert en/of verkoopt

17 Behandelt klachten

18 Draagt zorg voor de kwaliteit van het agrobusinessproduct

19 Draagt zorg voor machines, apparatuur en technische installaties

20 Draagt zorg voor bedrijfsgebouwen en terreinen

21 Verzorgt teelt

22 Verzorgt oogst

23 Begeleidt medewerkers op vaktechnisch gebied

24 Verzorgt gewasgezondheid

 

Persoonlijk begeleider zorgboerderij

Crebo KD: 26018
Crebo Kwalificatie: 26018

Afbeelding product.png
bottom of page